ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Για κρατήσεις οχημάτων που προπληρώθηκαν 90 ημέρες πριν την παραλαβή τους από τον πελάτη:

  • Για ακύρωση από 90 ημέρες έως και 16 ημέρες πριν την παραλαβή, η εταιρεία επιστρέφει το 50% του συνολικού ποσού μίσθωσης.
  • Για ακύρωση από 15 ημέρες έως και 8 ημέρες πριν την παραλαβή, η εταιρεία επιστρέφει το 25% του συνολικού ποσού μίσθωσης.
  • Για ακύρωση από 7 ημέρες και μέχρι την ημέρα παραλαβής του οχήματος, η εταιρεία επιστρέφει το 5% του συνολικού ποσού μίσθωσης.